Vasakronan Fastigheter

Sergelstan – påväg att bli Stockholms intressantaste plats

City och det som kallas Sergelstan genomgår en fullskalig förändringsresa. Det renoveras och förnyas i snart när varje fastighet. Hötorgshusen, Sergelgatan och Mäster Samuelsgatan går in i en ny fas av upplevelsekvarter. Kultur, shopping, nöjen, nyskapande företag och restauranger flyttar in vartefter renoveringarna färdigställs. På sikt ska det bli en av Stockholms intressantaste platser.

UPPDRAG

Renovering innebär rörigt gaturum, byggplank, och tomma skyltfönster. Samtidigt som Vasakronan vill få gatubilden att bli lugnare under upprustningen, vill man också ge en hint om den förändring som är i antågande. Vi fick i uppdrag att, vartefter byggplank byggdes upp och togs bort, kommunicera ”gatans framtid” på de tomma ytor som väntar på att fyllas med nytt liv.

Fler case

Kärlek uppåt väggarna
Tobiasregistret 30 år

Solvinkeln Fastigheter:
Varumärkesarbete och webb

Tobiasregistret:
Kampen för livet

Uppsala:
Staden som varumärke

Kärlekssvampen
Tobiasregistret

Rekryteringskampanj för
Södersjukhuset

Siemens Security Products
Augmented Reality för magic

Kärlek uppåt väggarna
Tobiasregistret 30 år

Solvinkeln Fastigheter:
Varumärkesarbete och webb

Tobiasregistret:
Kampen för livet

Uppsala:
Staden som varumärke

Kärlekssvampen
Tobiasregistret

Rekryteringskampanj för
Södersjukhuset

Siemens Security Products
Augmented Reality för magic

Kärlek uppåt väggarna
Tobiasregistret 30 år
Solvinkeln Fastigheter:
Varumärkesarbete och webb