Solvinkeln Fastigheter

Vi bygger hem där vi själva vill bo

Solvinkeln Fastigheter AB är ett relativt nystartat fastighetsbolag som tog kontakt med Spider Stockholm för att få hjälp med att stärka sitt varumärke och få en tydlig identitet. Man ville bygga en stadig grund och skapa förtroende hos sina kunder, leverantörer, kommuner och samarbetspartners. Och inte minst: för att stärka företaget internt.

UPPDRAG:

Spider Stockholms uppdrag var att leda varumärkesarbetet och ta fram en varumärkesplattform som ger Solvinkeln en stark identitet med egen särprägel. Med plattformen som grund ska Solvinkeln bli en självklar, välkänd samarbetspart och ligga högt i målgruppernas medvetande när de letar efter en ny bostad.

LÖSNING:

I nära samarbete med vår uppdragsgivare har vi definierat företagets värdegrund och skapat en grafisk profil samt en tonalitet som särskiljer Solvinkeln från sina konkurrenter. Med ett personligt tilltal och ett varmt bildspråk där solen spelar en självklar roll har vi skapat kommunikation som väcker nyfikenhet och ger trygghet i ett av livets största beslut – köpet av en ny bostad.

RESULTAT:

Med utgångspunkt från Solvinkeln Fastigheters nya identitet har vi varit med och utarbetat deras nya webb, och det marknadsmaterial som behövts för de fyra byggprojekt som Solvinkeln startat i Viby, Högmora, Gladö Kvarn och Anneberg  – i skrivande stund har de tre första projekten fått alla hus sålda, på mindre än ett halvår. Nu ser vi fram emot det fjärde byggprojektet. Vi är glada att fått vara med på resan. Och vi ser fram emot att få se ännu fler trivsamma hem växa fram.

Fler case

Kärlek uppåt väggarna
Tobiasregistret 30 år

Sergelgatan återskapas
Vasakronan

Tobiasregistret:
Kampen för livet

Uppsala:
Staden som varumärke

Kärlekssvampen
Tobiasregistret

Rekryteringskampanj för
Södersjukhuset

Siemens Security Products
Augmented Reality för magic

Kärlek uppåt väggarna
Tobiasregistret 30 år

Sergelgatan återskapas
Vasakronan

Tobiasregistret:
Kampen för livet

Uppsala:
Staden som varumärke

Kärlekssvampen
Tobiasregistret

Rekryteringskampanj för
Södersjukhuset

Siemens Security Products
Augmented Reality för magic

Sergelgatan återskapas
Vasakronan
Tobiasregistret:
Kampen för livet