Uppsala

Staden som varumärke (www.meruppsala.se)

Uppsala sprudlar av liv och är en stad i stark förändring. Trots det har man alltför länge varit fast i en förlegad bild av staden. Samtidigt ville man locka nya företag att etablera sig, nya människor att flytta dit och få besökare att uppleva staden med sin fulla potential. Av den anledningen genomfördes ett gediget varumärkesarbete med aktörer från näringsliv, kommun, fastighetsägare och turistnäringen. En ny bild av Uppsala skulle ta form.

UPPDRAG:

Spider Stockholms uppdrag var att i samarbete med kommun och näringsliv, utifrån ett gediget  varumärkesarbete, ta fram ett övergripande kommunikationskoncept för Uppsala stad. I uppdraget ingick även att bygga en verktygslåda på nätet med material som sammanfattar den nya bilden av staden med texter, bildbank, presentationer, filmer och porträtt. Allt samlat för att alla aktörer i staden ska kunna hämta och använda i sin kommunikation.

INSIKT:

Uppsala är nära Arlanda och världen. Uppsala är nära historien och människorna. Uppsala är nära idéerna, kunskapen och utvecklingen. Uppsala har allt som en stor stad ska ha, alla möjligheter en stor stad kan erbjuda. Men stadens absoluta styrka är att här finns allt så mycket närmare.

LÖSNING:

Spider Stockholm skapade, i nära samarbete med kommunen, ett gemensamt varumärke för staden. Vi gav det en en tonalitet och ett gemensamt formspråk. Vi tog hjälp av Uppsalas egna fotografer och byggde en bildbank för stadens alla fokusområden med hundratals bilder i det nya – nära – manéret. Dessutom designade vi om stadens logotyp, så att den fick en tydlig funktion och speglade varumärket. Vi tog fram filmer för näringsliv, boende, besöksnäringen samt en övergripande film för hela staden. Stadens spännande personer fångades i text och bild. Och allt samlades i den digitala verktygslådan på nätet så alla stadens aktörer har materialet nära till hands.

RESULTAT:

Ett gemensamt synsätt och en digital idébank för hela staden att använda – oavsett om man jobbar inom byggindustrin, hotellnäringen, kommunen, driver ett utvecklingsprojekt eller har en restaurang nere vid ån. Att vi dessutom vann guld för bästa film (kategori Turism) på Swedish Media Festival blev en extra fjäder i hatten för oss i arbetsgruppen. Se alla filmerna här.

Fler case

Redovisning att räkna med
JWK

Uppsala City:
Storstad möter småstad

Uppsala kommun
Flottsund förändras

Nytt varumärke tar form:
Bolevo

Stockholms-ikon får nytt liv:
VASAKRONAN

Sergelgatan återskapas
Vasakronan

Hållbar konst:
Vasakronan

Stiftelsen SKAPA:
Stipendier för uppfinnare

Kärlek uppåt väggarna
Tobiasregistret 30 år

Solvinkeln Fastigheter:
Varumärke och webb

Tobiasregistret:
Kampen för livet

Kärlekssvampen
Tobiasregistret

Rekryteringskampanj
Södersjukhuset

Siemens Security Products
Augmented Reality-kampanj

Tobias Registret:
det svenska registret för blodstamceller

Varumärkesarbete för
Fastighetsägarna Service