Siemens Security Products

UPPDRAG:

När vi fick i uppdrag att lansera rörelsedetektorn Magic, som revolutionerade den europeiska marknaden med helt ny teknik, ville vi tillföra en dimension till. Nya Magic är både tunnare och känsligare för rörelser än konkurrenterna.

LÖSNING:

Därför lät vi levandegöra kampanjbilderna med hjälp av augmented reality i 3-D. Vi ville engagera återförsäljare över hela Europa och förse dem med säljstöd som skapar nyfikenhet och intresse i alla led, från arkitekter och installatörer till slutkund – på mässor, i butiker och säljbesök.

RESULTAT:

Vi producerade lanseringskampanjen i tre steg på ett 10-tal olika språk och med geostyrd AR-teknik. När kampanjen rullades ut över hela den europeiska marknaden kunde AR-kampanjen användas i alla kanaler på lokalt språk och framförallt på teknikmässorna som säljstöd. Det visualiserade bilden av rörelsedetektorns tekniska smidighet och inovation. På landningssidan bokade man in säljmöte direkt.

Fler case

Tobiasregistret:
Kampen för livet

Uppsala:
Staden som varumärke

Tobiasregistret:
Sharing is caring

Södersjukhuset Rekryteringskampanj

Tobias Registret:
det svenska registret för blodstamceller

Fastighetsägarna Service

Uppsala Kommun, Flottsund

Sveriges Företagshälsor

Uppsala City

Uppsala Kommun, Flottsund
Sveriges Företagshälsor
Meny