Siemens Security Products

UPPDRAG:

När vi fick i uppdrag att lansera rörelsedetektorn Magic, som revolutionerade den europeiska marknaden med helt ny teknik, ville vi tillföra en dimension till. Nya Magic är både tunnare och känsligare för rörelser än konkurrenterna.

LÖSNING:

Därför lät vi levandegöra kampanjbilderna med hjälp av augmented reality i 3-D. Vi ville engagera återförsäljare över hela Europa och förse dem med säljstöd som skapar nyfikenhet och intresse i alla led, från arkitekter och installatörer till slutkund – på mässor, i butiker och säljbesök.

RESULTAT:

Vi producerade lanseringskampanjen i tre steg på ett 10-tal olika språk och med geostyrd AR-teknik. När kampanjen rullades ut över hela den europeiska marknaden kunde AR-kampanjen användas i alla kanaler på lokalt språk och framförallt på teknikmässorna som säljstöd. Det visualiserade bilden av rörelsedetektorns tekniska smidighet och inovation. På landningssidan bokade man in säljmöte direkt.

Fler case

Sergelgatan återskapas
Vasakronan

Hållbar konst:
Vasakronan

Stiftelsen SKAPA:
Stipendier för uppfinnare

Kärlek uppåt väggarna
Tobiasregistret 30 år

Solvinkeln Fastigheter:
Varumärke och webb

Tobiasregistret:
Kampen för livet

Uppsala:
Staden som varumärke

Kärlekssvampen
Tobiasregistret

Rekryteringskampanj
Södersjukhuset

Tobias Registret:
det svenska registret för blodstamceller

Varumärkesarbete för
Fastighetsägarna Service

Flottsund byggs om
Uppsala Kommun

utbildningsmaterial för
Sveriges Företagshälsor

Uppsala
City i samverkan

Flottsund byggs om
Uppsala Kommun
utbildningsmaterial för
Sveriges Företagshälsor